1. Hjem
  2. Jonas Tollefsen

Jonas Tollefsen

Jonas Tollefsen

Advokatfullmektig

Jonas Tollefsen har selskapsrett og arbeidsrett som spesialfag. Skrev masteravhandling innenfor statsrett. Avhandlingens tittel var «Tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97 – valg av vurderingsnorm ved inngrep i økonomiske rettigheter».

Utdanning


2012 – 2018       Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet 

Erfaring


2018 – d.d. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2015 Praksisopphold, Advokatfirmaet Eriksen AS

T: 77 75 12 00

M: 90 83 10 53

Tollefsen@advrp.no