Advocatia logo

Håvard Utstøl Jakobsen

Advokat

Spesialisering mv: Arbeidsrett og prosedyrefag som spesialfag. Skrev masteroppgave innenfor forvaltningsrett om ulovfestet omgjøring av forvaltningsvedtak.

Utdanning

2008-2013:  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Erfaring

2016 - d.d. :  Advokat hos Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
2013 - 2016 :   Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
2007 – 2013 :  Freelancer/journalist i avisa Fremover, Narvik 

Annet

10/2012-06/2013:  Deltaker i mentorordningen 2012/2013 i regi av Norges Juristforbund.
Våren 2012: Deltaker i Nordisk Prosedyrekonkurranse for Club Tromsø.
11/2011– 12/2011:  Praksis hos advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA.

T: 77 75 12 00

M: 48 10 03 71

havard@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø