Advocatia logo

Ingebjørg Aksnes Rushfeldt

Advokatfullmektig

Utdanning

Erfaring

T: 77 75 12 00

M: 92 40 95 47

rushfeldt@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00 

Personvernerklæring

 miljø