Advocatia logo

Ørjan Renland

Advokatfullmektig

Ørjan har arbeidsrett og barnerett som spesialfag. Han har skrevet masteravhandling innenfor barnerett. Avhandlingens tittel var «Bruk av tvang overfor barn i psykiatrien».

Utdanning

2012 – 2017 Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Erfaring

2019 – dd: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co Da

2018 – 2019 Rådgiver, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

2017 – 2018 Rådgiver, NAV Tromsø

2015 Praksisopphold, Fylkesmannen i Troms

T: 77 75 12 00

M: 48 21 66 61

renland@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø