Advocatia logo

Nord-Norges største advokatfirma


Om Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA


Advokatfirmaet ble etablert 1. januar 1988 av advokatene Inger Lise N. Rekve, Harald Pleym og Tor N. Rekve. I dag beskjeftiger advokatfirmaet Rekve Pleym 15 medarbeidere, hvorav 9 advokater og 3 advokatfullmektiger. 

Vårt kontor er sentralt plassert i Tromsø og vi bistår privatpersoner, næringslivet, kommuner og øvrige offentlige instanser i hele landet.

 

 Tjenester


 Vi gir bistand innenfor de aller fleste rettsområder, med hovedvekt på:

Selskapsrett

Kontraktsrett

Konkurs- og skifterett

Fast eiendom

Plan-og bygningsrett

Vi har særlig ekspertise i plan- og bygningsrett, skjønns- og ekspropriasjonsrett, jordskifte, odelsrett, naturvernsaker, entrepriserett og kontrakt- og transaksjonsjuss. Les mer om våre tjenester.

 

Priser og vilkår


 Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.  Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift om prisopplysning for tjenester». Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse inngår en oppdragsavtale, som blant annet inneholder opplysning om våre timepriser og faktureringsrutiner.

 
Vår samarbeidsavtale med Tryg, som gir Tryg-kunder rabatterte priser hos oss, er forlenget med 1 år
 BONORD medlemmer - 25% rabatt på de til enhver tid gjeldende ordinære salærsatser.

 

Samarbeid


 

Vi er medlem av det landsdekkende advokatsamarbeidet Advocatia som består av åtte selvstendige, større advokatfirma fordelt over hele Norge. Gjennom Advocatia har vi og våre klienter tilgang til den samlede kompetansen til mer enn 200 advokater.  Videre er vi  Norges Bondelags samarbeidsadvokater i Troms og Finnmark. Advokatfirmaet har også inngått samarbeidsavtale med Tryg ForsikringBoNord og BoligMentoren. Disse samarbeidsavtalene gir kundene til Tryg, BoNord og BoligMentoren rabatterte priser.                                       

Logoer til samarbeidspartnere

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00 

Personvernerklæring

 miljø