1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Næringseiendom

Næringseiendom

Vår kompetanse dekker alle spørsmål tilknyttet næringseiendom, herunder bistand ifbm. eiendomsutviklingkjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, inngåelse av leiekontrakter, tvisteløsning og prosedyre, samt øvrig generell rådgivning tilknyttet næringseiendom.

Vi har et sterkt fagmiljø innenfor fast eiendoms rettsforhold og gjennomføring av utbyggingsprosjekter, herunder de spørsmål som måtte oppstå og de avtaler som måtte være behov for i denne forbindelse.

Som eksempler kan nevnes opsjonsavtaler, regulering, fradeling, plan- og bygningsrett, byggesaker, utbyggingsavtaler, refusjon/mva.-refusjon for infrastrukturkostnader, entreprise, rettighetsforhold (tingsrett, naboforhold, VVA m.m.)

Advokater tilknyttet fagområdet næringseiendom er:

Bjørn Jakobsen og Kristoffer Dons Brøndbo.