1. Hjem
 2. Kristoffer Dons Brøndbo

FISK4929 (hjemmeside).jpg

Kristoffer Dons Brøndbo

Advokat (H) / Partner

Kristoffer Dons Brøndbo jobber særlig med saker innenfor temaet fast eiendoms rettsforhold. For øvrig arbeider han blant annet med kontraktsrett, energirett, ekspropriasjons- og skjønnsrett, forvaltnings- og kommunalrett og reindriftsrett.

Utdanning


2017:   Møterett for Høyesterett

2006:   Advokatbevilling

2004:   Universitetet i Tromsø, cand. jur

Erfaring


2012 - d.d.:     Partner,

                         Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2008 - 2011:   Advokat,

                         Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2005 - 2008:   Dommerfullmektig, Trondenes tingrett

2004 - 2005:   Amanuensis, Det juridiske fakultet,

                          Universitetet i Tromsø

Publikasjoner


 • "Selgerens og takstmannens ansvar for mangelfull tilstandsrapport" 
 • Skriftserien ved Det juridiske fakultet i Tromsø nr. 54
 • ”Arealsvikt etter avhendingsloven § 3-8”
 • Festskrift til jubileum ved Det juridiske fakultet i Tromsø. 
 • ”Innendørs arealsvikt”
 • Lov og rett nr. 7-8 2005.

Annet


 • Foreleser ved diverse JUS-kurs, herunder årlig foredrag om oppdatering fra rettspraksis på JUS sitt tingsrettskurs.
 • Underviser og sensor ved Det juridiske fakultet i Tromsø.
 • Medlem i Husleielovutvalget fra 2023.
 • Tidligere medlem i Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.

T: 77 75 12 00

M: 95 84 33 38

donsbrondbo@advrp.no