1. Hjem
  2. Kristoffer Dons Brøndbo

Kristoffer Dons Brøndbo

Kristoffer Dons Brøndbo

Advokat (H) / Partner

Kristoffer Dons Brøndbo jobber særlig med saker innenfor temaet fast eiendoms rettsforhold. For øvrig arbeider han blant annet med kontraktsrett, energirett, ekspropriasjons- og skjønnsrett, forvaltnings- og kommunalrett og reindriftsrett.

Utdanning


2017: Møterett for Høyesterett

2006:  Advokatbevilling

2004: Universitetet i Tromsø, cand. jur

Erfaring


2012 -  dd: Partner, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2008 - 2011:  Advokat, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2005 - 2008:  Dommerfullmektig, Trondenes tingrett

2004 - 2005:   Amanuensis, Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø

Publikasjoner


  • "Selgerens og takstmannens ansvar for mangelfull tilstandsrapport" 
  • Skriftserien ved Det juridiske fakultet i Tromsø nr. 54
  • ”Arealsvikt etter avhendingsloven § 3-8”
  • Festskrift til jubileum ved Det juridiske fakultet i Tromsø. 
  • ”Innendørs arealsvikt”
  • Lov og rett nr. 7-8 2005.

Annet


  • Foreleser ved diverse JUS-kurs, herunder årlig 3 timers foredrag om oppdatering fra rettspraksis på JUS sitt tingsrettskurs.
  • Underviser og sensor ved Det juridiske fakultet i Tromsø.
  • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.

T: 77 75 12 00

M: 95 84 33 38

donsbrondbo@advrp.no