1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Jordskifte og grensegangsaker

Jordskifte og grensegangssaker

Uklare grenser og rettsforhold er svært vanlige problemer, og våre advokat har mangeårig erfaring med jordskifte- og grensegangssaker.

Våre advokater jobber blant annet jevnlig med tvister om grenser, eiendomsrett og bruksrett. I tillegg har vi god erfaring med blant annet oppløsing av sameie, makebytte og iverksette felles tiltak. Advokatfirmaet Rekve Pleym er også samarbeidsadvokat for Norges Bondelag.

Advokater tilknyttet fagfeltet jordskifte- og grensegangssak er:

Thor Hager Thorkildsen, Sølvi Wold, Harald Pleym, Håkon E. Pleym, Kristoffer Dons Brøndbo, Håvard Utstøl JakobsenJens Johan Hjort og Guro Olsen.