Tingsrett

Siden firmaet ble stiftet har en vesentlig del av Advokatfirmaet Rekve Pleym sine saker knyttet seg til saker fra tingsrettens område.

Blant sakstypene vi bistår med er saker om eiendomsrett, grenser til eiendommer, begrensede rettigheter/servitutter (f.eks. adkomstrettigheter, beiterettigheter, fiske/beite/jakt mv.), løsningsretter/forkjøpsretter, jordskifte, strandrett, hevd, tomtefeste, sameie, tinglysning og naborett.

Advokater tilknyttet fagområdet tingsrett er:

Thor Hager ThorkildsenHåkon E. PleymHåvard Utstøl JakobsenJens Johan Hjort, Bjørn Jakobsen, Sølvi Wold og Guro Olsen