1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Bedrift
  4. Forvaltnings- og kommunalrett

Forvaltnings- og kommunalrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym har mange års erfaring med å bistå klienter innenfor forvaltnings- og kommunalretten. Kompetanseområdet omfatter forholdet til den offentlige forvaltningen, herunder forvaltningsloven generelt og særlovgivningen.

Når statlige eller kommunale organer utøver offentlig myndighet overfor enkeltpersoner eller grupper, plikter organene å følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Utøving av offentlig myndighet skjer for eksempel ved enkeltvedtak eller gjennom forskrifter. Dermed berøres bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner av forvaltningens vedtak.

Rekve Pleym har oppdrag for en rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, men også i Sør-Norge. For kommunene kan vi blant annet bistå med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

Blant annet gjennom vår bistand for disse kommunene har vi opparbeidet oss særlig kompetanse innenfor forvaltningsmessige spørsmål. Denne kompetansen kommer også til hjelp ved rådgivning av privatpersoner og næringsdrivende.

For privatpersoner og næringsdrivende kan vi eksempelvis være behjelpelig med overprøving av forvaltningens vedtak. Av betydning for vedtakets gyldighet er spørsmål om inhabilitet, mangelfull forhåndsvarsling og mangelfull begrunnelse. Vi jobber med ulike sakstyper, herunder tildeling av økonomisk bistand fra det offentlig til enkeltpersoner, avslag på byggetillatelser, konsesjonsrett, m.m.

Advokater tilknyttet fagområdet forvaltnings- og kommunalrett:

Kristoffer Dons Brøndbo, Håkon Pleym, Harald Pleym, Håvard Utstøl Jakobsen og Jens Johan Hjort.