1. Hjem
  2. Jens Johan Hjort

FISK4714 (hjemmeside).jpg

Jens Johan Hjort

Advokat / Partner

Jens Johan Hjort er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1990 med laud.

Hjort var leder i Den norske Advokatforening i perioden 2016-2020.

Han har siden 1996 praktisert som advokat, med unntak av perioden 2011-2015 da han var ordfører i Tromsø.

Hjort er fast bostyrer for offentlige dødsboer ved Nord-Troms og Senja tingrett. Hjort har spesialkompetanse innen prosedyre, arbeidsrett, arverett, idrettsrett, kommunal- og forvaltningsrett og eiendomsrett, herunder frednings- og ekspropriasjonssaker.

Hjort har en rekke styreverv innen idrett, organisasjoner, kultur og næringsliv.

Hjort har et omfattende nettverk innen lokal, regional og nasjonal toppforvaltning, herunder i Sametinget.

Hjort har også særskilt kompetanse innen kommunikasjon og mediehåndtering.

Utdanning


1990:    Cand.jur, Universitetet i Oslo

              Spesialfag fra University of North Dakota (UND)

Erfaring


2017 - d.d.:       Partner,

                           Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2016 - 2017:     Partner,

                           Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

2011 - 2015:     Ordfører i Tromsø (H)

1998 - 2011:     Partner,

                           Advokatene Rekve, Pleym & Co

1996 - 1998:     Advokatfullmektig,

                           Advokatene Rekve, Pleym & Co

1993 - 1995:     Førstekonsulent,

                           Miljøverndepartementet (avd. vannmiljø)

1990 - 1993:     Førstekonsulent,

                           Finansdepartementet (avd. skattelov)

Verv


2020 - d.d.:       Leder av Valgkomitèen, 

                           Den Norske Advokatforening

2016 - 2020:     Leder,

                           Den norske Advokatforening

2018 - d.d.:       Styreleder, Senter mot incest og

                           seksuelle overgrep SMISO Troms

2016 - 2020:     Styreleder Festspillene i Nord-Norge

2018 - 2020:     Medlem NFF Etisk komite

2014 - 2021:     Varamedlem Kringkastingsrådet

2013 - 2018:     Medlem bedriftsforsamlingen,

                           Den norske oljeselskap

2010 - 2011:     Medlem, Den norske

                           Advokatforenings Arbeidsrettsutvalg

2007 - 2009:     Styreleder Tromsø idrettslag (TIL)

2004 - 2006:     Styremedlem Tromsø idrettslag

2000 - 2003:     Leder Tromsø juristforening

1998 - 2011:     Honorærkonsul for Sverige i Tromsø

1996 - 2011:     Diverse styreverv lokalt næringsliv/idrett

Publikasjoner


2017                     "Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn", Kritisk Juss, 01/2017 – Advokatforeningens årstale 2016.

2018                     ”Det liberale grenseforsvar – Trygghet og privatliv er to umistelige verdier. Hva gjør vi når de står mot hverandre?”, Kritisk Juss, 01/2018 – Advokatforeningens årstale 2017.

2018                     ”Verdien av god tvisteløsning”, Kritisk Juss, 03/2018 – Advokatforeningens årstale 2018.

Dekorasjoner


Kommandør av Nordstjerneordenen (Sverige)

Kommandør Finlands løves orden

T: 77 75 12 00

M: 97 51 21 23

hjort@advrp.no