1. Hjem
  2. Jens Johan Hjort

Jens Johan Hjort

Jens Johan Hjort

Advokat / Partner

Jens Johan Hjort er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1990 med laud. Hjort er leder i Den norske Advokatforening. Han har siden 1996 praktisert som advokat, med unntak av perioden 2011-2015 da han var ordfører i Tromsø. Hjort har spesialkompetanse innen prosedyre, arbeidsrett, kommunal- og forvaltningsrett og eiendomsrett, herunder frednings- og ekspropriasjonssaker. Hjort har en rekke styreverv innen idrett, organisasjoner, kultur og næringsliv. Hjort har et omfattende nettverk innen lokal, regional og nasjonal toppforvaltning, herunder i Sametinget. Hjort har også særskilt kompetanse innen kommunikasjon og mediehåndtering.

Utdanning


1990      Cand.jur Universitetet i Oslo med laud. Spesialfag fra University of North Dakota (UND)

Erfaring


2017-dd               Advokatene Rekve, Pleym & Co, partner

2016-2017           Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, partner

2011-2015          Ordfører i Tromsø (H)

1998-2011           Advokatene Rekve, Pleym & Co, partner

1996-1998           Advokatene Rekve, Pleym & Co, adv.flm.

1993-1995           Miljøverndepartementet, vannmiljøavdelingen, førstekonsulent

1990-1993           Finansdepartementet, skattelovavdelingen, førstekonsulent

Verv


2017-2020           Styreleder/president Den norske Advokatforening

2018-dd               Styreleder Senter mot incest og seksuelle overgrep SMISO Troms

2016-2020           Styreleder Festspillene i Nord-Norge

2018-2020           Medlem NFF Etisk komite

2014-dd               Varamedlem Kringkastingsrådet

2013-2018           Medlem bedriftsforsamlingen Den norske oljeselskap

2010-2011           Medlem Den norske Advokatforenings Arbeidsrettsutvalg

2007-2009           Styreleder Tromsø idrettslag (TIL)

2004-2006           Styremedlem Tromsø idrettslag

2000-2003           Leder Tromsø juristforening

1998-2011           Honorærkonsul for Sverige i Tromsø

1996-2011           Diverse styreverv lokalt næringsliv/idrett

Dekorasjoner


Kommandør av Nordstjerneordenen (Sverige)

Kommandør Finlands løves orden

T: 77 75 12 00

M: 97 51 21 23

hjort@advrp.no