Privat

Privat

Rekve Pleym har bygget en solid kompetanse og erfaring innenfor de rettsområder som erfaringsmessig berører privatpersoner aller mest. Vi har lang og bred erfaring med spørsmål som gjelder familierett, arverett, arbeidsrett og erstatningsrett m.m. Flere av våre advokater oppnevnes i tillegg jevnlig av tingretten som offentlige bobestyrere i dødsboskifter.