1. Hjem
 2. Kompetanse
 3. Privat
 4. Tvist etter kjøp / salg av eiendom

Tvist etter kjøp/salg av eiendom

Tvist som knytter seg til kjøp av brukt bolig/fritidsbolig eller tomt kalles avhendingssaker, og reguleres av avhendingsloven. Tvist som knytter seg til nyoppføring av bolig for privatpersoner kalles bustadoppføringssaker, og reguleres av bustadoppføringsloven.

Advokatfirmaet Rekve Pleym har lang erfaring med og solid kompetanse på avhendings- og bustadoppføringssaker. Våre advokater går jevnlig i retten med slike eiendomstvister.

Typiske problemstillinger i avhendings- og bustadoppføringssaker

Typiske problemstillinger som kan oppstå ved kjøp av fast eiendom er uenighet om det foreligger mangel, krav på prisavslag, krav på erstatning, spørsmål om å heve kjøpet, erstatning som følge av forsinkelse mv.

Særlig praktisk er tvister om mangler. Dette kan skyldes at det oppdages feil og mangler ved eiendommen på overtakelsesbefaringen eller i tiden etter overtakelse.

Erfaringsmessig er det særlig disse temaene som viser seg å gå igjen:

 • Lekkasjer/fukt i yttervegg, tak eller kjeller
 • Feil ved elektrisk anlegg
 • Lekkasjer på bad
 • Manglende lufting
 • Skadedyr/mus/rotter
 • Tilbakeholdte opplysninger
 • Sopp/råte
 • Arealavvik i forhold til det som er opplyst
 • Feil opplysninger om eiendommen

Boligselgerforsikring/eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring

Ofte har selger tegnet eierskifteforsikring som vil gi sikkerhet for innfrielse av hans kontraktsmessige forpliktelser overfor kjøper. Forsikringen sikrer kjøper dekning for eventuelle mangelskrav selv om selger selv ikke har midler til å gjøre opp for seg.

Av og til har også kjøpere tegnet boligkjøperforsikring. I slikt tilfelle må du som kjøper melde saken din inn til boligkjøperforsikringen så raskt som mulig etter at du har oppdaget forholdet du mener utgjør et avvik fra det avtalte/mangel ved det leverte. Er du av en eller annen grunn ikke fornøyd med advokaten du har fått utdelt hos boligkjøperforsikringsselskapet, har du som kjøper anledning til å engasjere annen advokat til å føre saken din. I slikt tilfelle vil forsikringen din dekke deler av kostnadene ved å bruke annen advokat. Ofte vil differansen opp til full timespris hos ekstern advokat kunne dekkes gjennom rettshjelpsdekning under din ordinære hus- eller innboforsikring.

Forsikringsdekning for advokatkostnader

Husforsikringer og innboforsikringer har som den alt overveiende hovedregel også en dekning kalt rettshjelpsdekning. Det vil si at forsikringen ved tvist om aktuell fast eiendom dekker mesteparten av kostnadene til advokatbistand opp til forsikringens øvre grense. Våre advokater bistår deg med å undersøke forsikringsdekningen din når saken kommer inn til oss. 

Advokater og advokatfullmektiger tilknyttet fagområdet er:

Thor Hager ThorkildsenHåkon E. PleymHåvard Utstøl JakobsenJens Johan HjortBjørn JakobsenKristoffer Dons Brøndbo, Guro Olsen og Linn Sofi Løvås.