1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Prosess- og tvisteløsning

Prosess- og tvisteløsning

Når du overlater saken til oss, skal du være trygg på at vi håndterer dine interesser profesjonelt, med faglig integritet og høy kvalitet.

Vi sørger for at våre klienter alltid får en objektiv og grundig juridisk vurdering av saken før de med vår hjelp tar stilling til videre fremdrift. Vi har utstrakt kompetanse innen forhandlingsteknikk og megling, og fokus på å løse den enkelte tvist på den rimeligste og beste måte for våre klienter.

Advokatfirmaet Rekve, Pleym er landsdelens fremste prosedyrefirma. Vi har et stort antall prosedyreoppdrag lokalt, regionalt og nasjonalt, og har solid tyngde og erfaring innen både sivil- og straffeprosess.

Våre advokater prosederer for samtlige domstoler, ombud og nemnder, herunder tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, jordskifterett og fylkesnemnd, Sivilombudet samt Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og andre offentlige klagenemnder.

Vi strekker oss langt for at høy integritet, faglig styrke og solid prosedyreerfaring skal gi våre klienter de beste løsninger. 

Advokater tilknyttet fagområdet er:

Thor Hager ThorkildsenHåkon E. PleymHåvard Utstøl JakobsenJens Johan HjortBjørn Jakobsen, Kristoffer Dons Brøndbo og Guro Olsen