1. Hjem
 2. Kompetanse
 3. Bedrift
 4. Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Advokatfirmaet Rekve Pleym har et sterkt fagmiljø som bistår eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, kommuner, privatpersoner og rådgivere innenfor alle faser av eiendomsutvikling.

Vi har advokater som også har planfaglig og byggeteknisk kompetanse og erfaring som sammen med den juridiske kompetansen gir en svært verdifull tverrfaglig innsikt og forståelse for prosess og risiko ved eiendomsutvikling.

Vi kan bistå i alle fasermed blant annet: 

 • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter
 • Avklaring av planfaglig status
 • Utviklingstrategisk rådgivning
 • Avklaring av eiendommens rettslige status mht rettigheter og heftelser
 • Løsning av tingsrettslige problemstillinger som f eks negative servitutter, veiretter, rett til å legge VA m.m.
 • Identifisering av korrekt samarbeidsmodeller
 • Plan og bygningsrett, herunder rådgivning i forhold til kontakt mot plan- og bygningsmyndighetene, politikere m.m.
 • Deltakelse i planprosesser
 • Kommunale utbyggingsavtaler
 • Klagesaker – nabo/Statsforvalteren/Sivilombudet
 • Forhandlinger
 • Avtaleverk
 • Kjøp/salg
 • Seksjonering
 • Ekspropriasjon
 • Entreprise
 • Konseptutvikling
 • Valg av rette samarbeidspartnere
 • Prosedyre for domstolene

Advokater tilknyttet fagområdet eiendomsutvikling er:

Bjørn Jakobsen og Kristoffer Dons Brøndbo.