1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Offentlig
  4. Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Flere av våre advokater har betydelig erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser og klager til KOFA. Vi representerer både entreprenører, private og offentlige byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av anskaffelsesprosessen.

 Advokater tilknyttet fagområdet Offentlige anskaffelser:

Bjørn Jakobsen, Harald Pleym, Kristoffer Dons Brøndbo og Jens Johan Hjort