1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Artikler og nyhetsbrev
  4. Endringer i arbeidsmiljøloven fra 01.01.2024

VIKTIGE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN FRA 01.01.2024

Advokat holder presentasjon hos Rekve Pleym

I denne utgaven av vårt nyhetsbrev ønsker vi å dele viktige oppdateringer angående de kommende lovendringer i arbeidsmiljøloven som vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringene er betydningsfulle for virksomheter og arbeidstakere.

Vi anbefaler at virksomheter gjennomgår og tilpasser seg til lovens nye krav. Hele nyhetsbrevet kan leses her: Nyhetsbrev arbeidsrett.pdf.

Arbeidstakerbegrepet og presumsjon for arbeidsforhold

Den kommende lovrevisjonen presiserer arbeidstakerbegrepet for å klargjøre forskjellen mellom ansatte og oppdragstakere. En ny presumsjonsregel vil legge til grunn arbeidstakerstatus med mindre arbeidsgiveren kan bevise et selvstendig oppdragsforhold.

Vi anbefaler arbeidsgivere å gjennomgå og sikre tilstrekkelig dokumentasjon for å etterkomme de nye kravene.

Utvidelse av verneombudsordningen

Virksomheter med fem eller flere ansatte skal ha et verneombud. Verneombudets ansvar utvides også til at å inkludere innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Virksomheter oppfordres til å etablere verneombudsordning for å oppfylle lovens krav.

Utvidelse av ordningen med arbeidsmiljøutvalg

Endringen krever at virksomheter med 30 eller flere ansatte (nedjustert fra 50) etablerer et arbeidsmiljøutvalg. For virksomheter mellom 10 og 30 ansatte, vil dette være påkrevd hvis en part krever det.

Virksomheter anbefales å etablere et slikt utvalg for å etterkomme de nye kravene.

Kortere opptjeningstid for fast ansettelse

Opptjeningstiden for rett til fast ansettelse reduseres fra fire til tre år for midlertidige ansatte. Det betyr at etter de nye regler skal arbeidstakere som har vært midlertidig ansatte med grunnlag i at arbeidet er av midlertidig karakter, gis rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse. 

Utvidet drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer

Drøftingsplikten samles i en bestemmelse for å gi tydelig oversikt over hva som skal drøftes. Arbeidsgivers drøftingsplikt utvides også til å inkludere virksomhetens bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som påvirker bemanningen. 

Informasjon og drøfting i konsern

Nye regler om informasjon og drøfting i konsern introduseres, hvor morforetaket skal etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom konsernet og arbeidstakerne.

      

Ved behov for nærmere informasjon kan arbeidsrettsavdelingen med advokat Jens Johan Hjort, advokat Håvard Utstøl Jakobsen og advokat Håkon Eskildsen Pleym kontaktes.