1. Hjem
  2. Håvard Utstøl Jakobsen

FISK4894.jpg

Håvard Utstøl Jakobsen

Advokat / Partner

Som en av de faste forsvarerne ved Nord-Troms og Senja tingrett, jobber Håvard Utstøl Jakobsen primært med strafferett. Han ble oppnevnt som fast forsvarer i mai 2022. 

I tillegg jobber Utstøl Jakobsen med rådgivning og prosessoppdrag innenfor avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom, odelssaker og familie- og arverett.

Siden 2013 har Utstøl Jakobsen hatt en rekke prosessoppdrag i ting- og lagmannsrett, blant annet i foreldretvistsaker, arbeidsrettssaker og straffesaker, samt tvisteløsning for jordskifteretten.

Utstøl Jakobsen er også en av flere advokater hos Rekve Pleym som tar oppgjørsoppdrag. 

Fra 2018-2023 var Utstøl Jakobsen medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Disiplinærutvalget behandler klager mot advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.


Utdanning


2008 - 2013:    Master i Rettsvitenskap,

                          UiT Norges arktiske universitet

Erfaring


2022 - d.d.:      Fast forsvarer,

                          Nord-Troms og Senja tingrett

2020 - d.d.:      Partner,

                          Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA 

2016 - 2019:    Advokat,

                          Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2013 - 2016 :   Advokatfullmektig,

                          Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2007 - 2013:    Freelancer/journalist,

                          Avisa Fremover, Narvik 

Annet


2018 - 2023:    Medlem,

                          Den Norske Advokatforenings

                          disiplinærutvalg, Nord-Norge

T: 77 75 12 00

M: 48 10 03 71

havard@advrp.no