1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi en rekke offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner. Vi kan blant annet bistå med rådgivning relatert til dispensasjonssaker, utbyggingsavtaler, håndtering av klagesaker og reguleringsplaner.

Advokater tilknyttet fagfeltet plan- og bygningsrett er:

Thor Hager Thorkildsen, Harald Pleym, Håkon E. Pleym, Bjørn A. Jakobsen, Kristoffer Dons Brøndbo, Håvard Utstøl Jakobsen og Jens Johan Hjort