Reindriftsrett

Reindriftsretten omfatter diverse bruksrettigheter knyttet til reinbeite og disse bruksrettighetene skaper ofte konflikt mellom reindriftsutøvere og grunneiere/utbyggingsinteresser. Advokatfirmaet Rekve Pleym bistår først og fremst grunneiere, herunder bønder, og utbyggere i slike saker, men vi har også erfaring med å bistå det offentlige.

Eksempler på saker som vi kan bistå i kan være spørsmål om selve grunnlaget for reindriftsretten eller utøvelsen av den, rekkevidden av bruksrettighetene og forvaltningen av dem, hvorvidt de interne reglene for drift følges, herunder vokteplikt, driveplikt o.l. og miljøvern m.v.

Advokater tilknyttet fagområdet reindriftsrett er:

Kristoffer Dons Brøndbo og Jens Johan Hjort.