Barnevern

Barnevernet har etter barnevernsloven myndighet til å fremme saker for Barneverns- og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnda). Barneverns- og helsenemndas avgjørelser kan bringes inn for tingretten dersom barnevernet eller de private parter ønsker det, og for lagmannsretten etter samtykke.

Prosessen fra bekymringsmelding, undersøkelser, eventuelle tiltak og fremme av sak om omsorgsovertakelse etter barnevernsloven vil kunne oppleves som svært belastende for de berørte.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå foreldre og barn når barnevernet blir involvert i en familie. Foreldre og barn med partsrettigheter skal derfor være trygge på at vi yter rask og profesjonell bistand når du/dere velger å benytte oss i sak etter barnevernsloven.

I de fleste tilfellene dekker det offentlige utgiftene til advokat.

Ta kontakt med en av våre erfarne og dyktige advokater som vil hjelpe deg med din sak.

Advokater tilknyttet fagområdet barnevern er:

Guro Olsen