1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Miljø- og energirett

Miljø- og energirett

Fornybar energi er et satsingsområde i Norge og omfatter både vann- og vindkraft. En sak innenfor energiretten kan være kompleks og forutsetter ofte at man har kjennskap til ulike offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger som kan dukke opp.

Advokatfirmaet Rekve Pleym har bred kompetanse og yter bistand til ulike aktører i hele Norge innenfor energisektoren. Våre advokater tar både rådgivningsoppdrag og prosedyreoppdrag.

Vi bistår for eksempel nettselskaper, både i Nord-Norge og Sør-Norge, med ulike problemstillinger. Vi bistår også produksjonsselskap med utbygginger og særlig innenfor vind- og vannkraft. Vi bistår også grunneiere som blir berørt av utbygginger innenfor energisektoren.

Advokater tilknyttet fagområdet energirett:

Kristoffer Dons Brøndbo