1. Hjem
 2. Kompetanse
 3. Privat
 4. Håndverkertjenester

Håndverkertjenester

Fra tid til annen oppstår det konflikter etter at forbrukere har brukt håndverkere. Håndverkertjenester omfatter langt mer enn håndverksarbeid levert til hus og hytte. Som håndverkertjenester regnes avtaler eller oppdrag om blant annet: 

 • Reparasjoner
 • Vedlikehold
 • Rehabilitering 
 • Installasjoner

Våre advokater yter løpende rådgivning til både forbrukere og næringsdrivende i relasjon til håndverkertjenester og forbrukerentrepriser. 

Håndtering av tvister etter håndverkertjenester er krevende. Forbrukere risikerer å bli skadelidende på grunn av uoversiktlige avtaler, mangelfulle reklamasjoner og manglende kunnskap i oppfølging av tvister. 

Våre advokater har bred erfaring med bistand i alt fra inngåelse av avtaler, til tvister etter utførte håndverkertjenester. Vi har også god bransjekunnskap og et omfattende kontaktnett innen ulike tekniske rådgivere. 

Vi kan blant annet bistå med:

 • Vurdering av tilbud fra håndverkere
 • Forhandling av avtaler
 • Utforming av håndverkertjenesteavtaler
 • Vurderinger av om en tjeneste er mangelfull 
 • Ivaretakelse av rettigheter ved mangler, forsinkelser, endringer og tilleggsarbeider 
 • Endringsarbeid 
 • Sluttoppgjør
 • Utforming og oppfølging av reklamasjoner 
 • Prisavslag, erstatning og heving 
 • Tvisteløsning og forhandlinger

Innbo- og husforsikringen din vil kunne dekke tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom. 

Advokater og advokatfullmektiger tilknyttet fagområdet håndverkertjenester er:

Bjørn Jakobsen, Jens Johan Hjort, Håkon E. Pleym og Linn Sofi Løvås