Arbeidsrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige området.

Våre advokater har erfaring innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Dette er noen av sakstypene vi kan bistå med: Ansettelsesavtaler, oppsigelse- og avskjed, diskriminering, HMS- og arbeidsmiljø, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, outsourcing og virksomhetsoverdragelse.

Advokater og advokatfullmektiger tilknyttet fagområdet arbeidsrett er:

Thor Hager Thorkildsen, Håkon E. Pleym, Håvard Utstøl JakobsenJens Johan Hjort og Linn Sofi Løvås