1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Offentlig
  4. Skjønn- og ekspropriasjon

Skjønns- og ekspropriasjonsrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym bistår både utbyggere og grunneiere i skjønns- og ekspropriasjonssaker. Dette gjelder blant annet saker om vegutbygging, kraftutbygging og utbygging av bolig- og næringsareal.

Advokat Kristoffer Dons Brøndbo er medlem av advokatforeningens lovutvalg for skjønns- og ekspropriasjonsrett.

Advokater tilknyttet fagområdet skjønns- og ekspropriasjonsrett:

Harald Pleym, Kristoffer Dons Brøndbo, Thor Hager Thorkildsen, Bjørn A. Jakobsen, Håkon Pleym og Jens Johan Hjort