1. Hjem
  2. Bjørn Jakobsen

FISK4826 (hjemmeside).jpg

Bjørn A. Jakobsen

Advokat / Partner

Bjørn A. Jakobsens hovedarbeidsområder er entrepriserett, plan-og bygningsrett, ekspropriasjon, jordskifte, og offentlige anskaffelser. Innenfor disse områdene drar Bjørn A. Jakobsen veksler på sin tekniske- og planfaglige kompetanse og erfaring.

Utdanning


2003 - 2008:  Mastergrad i rettsvitenskap,

                        Universitetet i Tromsø 

2003:              Nordnorsk lederutvikling,

                        lederutviklingskurset ”Ledelse i Front” 

1994 - 1997:  BA-skolen i regi av NTNU og Byggforsk

1985 - 1987:  Breivika tekniske fagskole,

                        2-årig linje for anlegg og husbygg 

Erfaring


2008 - d.d.:    Advokatfullmektig og senere advokat,

                        Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

1998 - 2008:  Prosjekt og prosjekteringsleder,

                        BoligProsjekt AS

1997 - 1998:  Prosjekt og prosjekteringsleder,

                        Jakobsen Prosjektservice

1996 - 1997:  Prosjekt og prosjekteringsleder,

                        Block Watne AS

1987 - 1996:  Bygningsingeniør,

                        Arkitektkontoret Amundsen AS 

T: 77 75 12 00

M: 91 70 43 12

jakobsen@advrp.no