Tomtefeste

Tomtefesteloven har skapt en rekke tvister siden den trådte i kraft 01.01.2002. Det er et uoversiktlig og uklart regelverk. Enda mer usikkerhet har oppstått etter Lindheimdommen i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen der tomtefesteloven ble ansett å være i strid med EMK. I kjølvannet av denne dommen har Høyesterett avsagt flere dommer som gjør rettstilstanden enda mer uklar.

Advokatfirmaet Rekve Pleym har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor tomtefeste, og bistår grunneiere og festere i hele Nord-Norge med oppdrag med tomtefesteforhold.

Har du spørsmål om tomtefeste, er det bare å ta kontakt med våre advokater som arbeider innenfor dette fagfeltet.

Advokater tilknyttet fagområdet tomtefeste er:

Kristoffer Dons BrøndboHåkon E. PleymHåvard Utstøl Jakobsen og Sølvi Wold.