1. Hjem
  2. Sølvi Wold

FISK4669.jpg

Sølvi Wold

Advokat

Sølvi Wold er allmenpraktiker, men har lang og omfattende erfaring innen arv, skifte og familierett. 

Hun har vært fast bostyrer ved Nord-Troms og Senja tingrett innen konkurs. Fra 1989 til d.d. fast bostyrer innen offentlig skifte. 

Wold er også en av flere advokater hos Rekve Pleym som tar oppgjørsoppdrag. 

Utdanning


1983:               Advokatbevilling

1978:               Cand jur

Erfaring


1989 - d.d.:     Egen praksis,

                         i kontorfellesskap med                         

                         Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

1988 - 1989:   Ansatt advokat,

                          Advokat Tor N. Rekve, Tromsø

1986 - 1988:   Hjelpestatsadvokat,

                         Troms og Finnmark statsadvokatembete 

1984 - 1986:   Statsadvokatfullmektig,

                         Nordland statsadvokatembete

1982 - 1984:   Dommerfullmektig,

                         Sør Gudbrandsdal sorenskriverembete

1981 - 1982:   Politifullmektig,

                         Gudbrandsdal politikammer

1979 - 1981:   Saksbehandler/juridisk konsulent,

                          Hordaland vegkontor, Bergen 

Annet


1985:               Studieopphold ved Universitetet
                         i Edinburgh gjennom British Council
                         (6 måneder)

Verv


  • Tidligere medlem av Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene. 
  • Tidligere advokat på verv i Spesialenheten for politisaker.
  • Tidligere medlem av SEFO.
  • Tidligere medlem av utvalget i konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Språk: Engelsk. 

T: 77 75 12 00

M: 95 20 45 45

wold@advrp.no