1. Hjem
  2. Kompetanse
  3. Eiendom
  4. Eiendomsmegling

Eiendomsmegling

Vårt firma har betydelig kompetanse og bred erfaring med de fleste typer eiendomsoverdragelser. Vårt fokus er å sørge for at alle parter i handelen får nødvendig sikkerhet og trygghet ved gjennomføring av overdragelsen og oppgjøret.

Vi bistår kun med å ta oppgjøret når selger og kjøper allerede har funnet hverandre, såkalt oppgjørsoppdrag. Etter at selger har funnet kjøperen til sin eiendom bør partene bistås av en tredjeperson før gjennomføring av det økonomiske oppgjøret. Dette for å unngå at kjøper får overta eiendommen før selger har kontroll på kjøpesummen. Er kjøper avhengig av bankfinansiering av sitt kjøp vil dennes bank som regel kreve at det økonomiske oppgjøret mellom partene skjer med bistand av en tredjepart som vilkår for utbetaling av kjøpesum til selger.

Vårt arbeid i oppgjørsoppdrag omfatter som hovedregel utarbeidelse av kjøpekontrakt, utforming av skjøte og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom partene, herunder tinglysing av skjøtet og evt. pantedokumenter.

For komplett eiendomsmegling, altså også hele salgsprosessen, (innhente opplysninger, utarbeide salgsprospekt, annonsere, ta budrunde m.m.) må eiendomsmegler kontaktes.

Vi bistår både private og næringsdrivende. For private kan vi formidle eierskifteforsikring.

Aktuelle eiendomsoverdragelser/transaksjoner er eksempelvis: 

  • Boliger, fritidsboliger, eierseksjoner, andeler i borettslag og aksjeleiligheter
  • Næringseiendommer / næringsbygg
  • Eiendomsselskap / aksjeselskap
  • Utbyggingsprosjekter
  • Innløsning / overføring av festetomter


Vårt firma tilbyr eiendomsoppgjør til fastpris for private selgere.

Advokater tilknyttet fagområdet eiendomsmegling er:

Thor Hager ThorkildsenHåkon E. PleymHåvard Utstøl Jakobsen og Bjørn Jakobsen.