Bedrift

Bedrift

Vi yter rådgivning til små- og mellomstore bedrifter, større selskaper og konsern, kommuner og privatpersoner. Advokatene våre har betydelig erfaring innen kontraktsrettslige problemstillinger som kan oppstå, dette være seg ulike standardkontrakter, entreprisekontrakter, arbeidsliv og offentlige anskaffelser m.m.