Selskapsrett

Rekve Pleym har lang og omfattende kompetanse innen fagfeltet selskapsrett, og yter bistand til alle typer selskaper og stiftelser.  Vi bistår nordnorsk næringsliv innenfor en rekke bransjer som eiendom, industri, entreprise, IKT,  handel- og service mv. 

Vår bistand omfatter juridisk og strategisk rådgivning innen:

  • Stifting og etablering av selskap
  • Selskapsforhold
  • Aksjerett
  • Kjøp og salg av virksomhet
  • Restrukturering
  • Fellesforetak/JV
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Due diligence
  • Tvisteløsning

Advokater tilknyttet fagfeltet Selskapsrett:

Harald Pleym, Håkon E. Pleym og Jens Johan Hjort