Eiendom

Eiendom

Vi har god kompetanse på alle forhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, entreprise/kontrakt, naborettslige problemstillinger, tomtefeste, tingsrett, jordskifte og ekspropriasjon m.m.