1. Hjem
  2. Linn Sofi Løvås

Bilde Linn.jpg

Linn Sofi Løvås 

Advokatfullmektig

Linn Sofi Løvås har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet.

Løvås har tatt spesialfagene arbeidsrett, ekspropriasjon og internasjonal privatrett ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet masteravhandling innenfor personvern, arbeidsrett og strafferett. Avhandlingens tittel var «Arbeidstakers adgang til å ta skjulte lydopptak på arbeidsplassen – i spennet mellom arbeidsrett og personvern».

Løvås ble uteksaminert våren 2021, og har siden arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA.

Løvås jobber hovedsakelig med rådgivning, prosedyre og tvisteløsning innenfor rettsområdene arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arverett og tvangsfullbyrdelse. 

 

Utdanning


2016 – 2021:     Master i rettsvitenskap,

                             UiT Norges arktiske universitet

2015 – 2016:     Lederutdanning ved UBHH,

                             Befalsskolen i Sjøforsvaret

 

Erfaring


2021 – d.d.:      Advokatfullmektig,

                           Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2021                  Masterstipendiat,

                           Wikborg Rein Advokatfirma AS

2020                  Trainee,

                           Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

2020                  Trainee,

                           Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

2019                  Praksisplass, Politiet

                           Felles påtaleenhet, Troms Politidistrikt

Verv


2022                  Styremedlem i Yngre Advokater,

                           Troms krets

T: 77 75 12 00

M: 90 53 36 83

linn@advrp.no