1. Hjem
  2. Guro Olsen

FISK5829 – Guro (2).jpg

Guro Olsen

Advokatfullmektig

Guro Olsen skrev ettårig masteravhandling innenfor strafferett. Oppgavens tittel var «Plikten til avverge straffbare forhold – Straffeloven § 196 og forholdet til passiv medvirkning og opplysningsplikt i helsepersonelloven».

 

Utdanning

2014-2020: Master i rettsvitenskap, UiT

2007-2010: Bachelor i barnevern, Høgskolen i Harstad

2006-2007: Årsstudium i psykologi, UiT

 

Erfaring

2020-d.d: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2019-2020: Masterstipendiat, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

2014-2020: Miljøterapeut, Rus og Psykiatri, Tromsø kommune

2013-2014: Barneverntjenesten, Hammerfest kommune

2012-2013: Saksbehandler Hammerfest tingrett

T: 77 75 12 00

M: 41 55 21 12

olsen@advrp.no