1. Hjem
  2. Guro Olsen

FISK5829 – Guro (2).jpg

Guro Olsen

Advokat

Guro Olsen har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet. 

Olsen skrev ettårig masteravhandling innenfor strafferett. Avhandlingens tittel var "Plikten til avverge straffbare forhold – Straffeloven § 196 og forholdet til passiv medvirkning og opplysningsplikt i helsepersonelloven".

Olsen ble uteksaminert i juni 2020, og har siden arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA.

Olsen jobber hovedsakelig med rådgivning, prosedyre og tvisteløsning innenfor rettsområdene familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og arverett.

Olsen har tidligere jobbet i barneverntjenesten og jobber særlig med rådgivning og rettslige prosesser i foreldretvistsaker. Hun tar også saker som skal opp for Barneverns- og helsenemnda, og saker om overprøving av tvungent psykisk helsevern for kontrollkommisjonen.

Utdanning

2014 - 2020:     Master i rettsvitenskap,

                           UiT Norges arktiske universitet

2007 - 2010:     Bachelor i barnevern,

                           Høgskolen i Harstad

2006 - 2007:     Årsstudium i psykologi, UiT

 

Erfaring

2022 - d.d:        Advokat,

                           Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2020 - 2022:     Advokatfullmektig,

                           Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2019 - 2020:     Masterstipendiat, UiT

2014 - 2020:     Miljøterapeut,

                           Rus og Psykiatri, Tromsø kommune

2013 - 2014:     Barneverntjenesten,

                           Hammerfest kommune

2012 - 2013:     Saksbehandler Hammerfest tingrett

  

T: 77 75 12 00

M: 41 55 21 12

olsen@advrp.no