1. Hjem
  2. Sophie Labarias

FISK3207.jpg

Sophie Labarias
Advokatfullmektig

I foreldrepermisjon.

Sophie Labarias har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet.

Labarias har tatt spesialfagene selskapsrett og barns menneskerettigheter, og skrev masteravhandling innenfor arbeidsrett.

Labarias har jussutdanning fra Faculté de Droit et Science politique de Montpellier i Frankrike, og snakker flytende fransk.

 

Utdanning

2018-2023: Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2012-2014: Master i entreprenørskap og ledelse, Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet

2008-2011: Bachelor- og ett-årlig master i rettsvitenskap, Université de Montpellier

 

Erfaring

2023- d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2022-2023: Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet

2021: Praksisplass, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

 

Språk

Norsk, fransk, engelsk.


T: 77 75 12 00

M: 41 01 27 79

sophie@advrp.no