1. Hjem
  2. Wilde Elea Tobiassen

FISK4981 (2) (1).jpg

Wilde Elea Tobiassen

Advokatfullmektig

Wilde Elea Tobiassen har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet.

Tobiassen har tatt spesialfagene arbeidsrett og diskrimineringsrett, og skrev masteravhandling innenfor avtalerett og EØS-rett.

Tobiassen har erfaring fra offentlig forvaltning, og har arbeidet særlig med fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og forvaltningsrett. I tillegg har hun erfaring fra arbeid i spesielle rettshjelptiltak, og har vært prosjektleder for oppstart av et rettshjelptilbud for barn og unge i Tromsø.

Utdanning


2021 – d.d:        Erfaringsbasert master

                             i strategisk ledelse og økonomi, 

                             UiT Norges arktiske universitet

2011 – 2016:     Master i rettsvitenskap,

                             UiT Norges arktiske universitet

 

Erfaring


2023 – d.d.:       Advokatfullmektig,

                            Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA

2022 - d.d.:        Underviser i rettshjelp,

                            UiT Norges arktiske universitet

2020 - 2022:      Juridisk rådgiver og prosjektleder Ung rettshjelp,

                            Gatejuristen i Tromsø

2017 - 2020:      Juridisk rådgiver,

                            Tromsø kommune, Seksjon for eiendom

2017 - 2017:      Rådgiver avd. Helse- og sosial,

                             Statsforvalteren i Troms og Finnmark

2016 - 2016:      Juridisk rådgiver,

                            Gatejuristen i Tromsø

2015 - 2016:      Frivillig saksbehandler,

                            Gatejuristen i Tromsø

T: 77 75 12 00

M: 95 77 30 25

wilde@advrp.no